Logo RRPROCUREMENT

Begeleiding van (complexe) inkoopprojecten m.b.t. infrastructuur en utiliteitsbouw

Mijn voornaamste toegevoegde waarde voor u ligt in het begeleiden van complexe inkoopprojecten op het gebied van infrastructuur en utiliteitsbouw. Zo heb ik ervaring met projecten als:

  • Nieuw- en verbouw van scholen en sportcomplexen/zwembaden;
  • Aanleg, onderhoud en reconstructies van wegen;
  • Herinrichting van bedrijventerreinen.

Uiteraard kunnen diverse contractvormen worden toegepast op uw inkoopproject, afhankelijk van het betreffende vraagstuk. Doorgaans betekent dat een keuze uit:

  • Traditionele contractvormen zoals gebaseerd op de RAW- en STABU-systematiek;
  • Innovatieve contractvormen zoals UAV-GC;
  • Een contractvorm op basis van Bouwteam.

Begeleiding van overige (complexe) projecten

Mijn toegevoegde waarde ligt tevens in het begeleiden van projecten op het scheidsvlak van al dan niet aanbesteden. Denk hier bijvoorbeeld aan gebiedsontwikkeling en alternatieve energievoorzieningen. En ook aan complexe projecten die doorgaans niet worden beschouwd als behorend tot de zogenaamde “harde sector”, kan ik (mijn) waarde toevoegen. Denk aan projecten als (leerlingen)vervoer, hulpmiddelen, woningaanpassingen en adviesdiensten.
Voor dergelijke projecten worden altijd op maat gemaakte overeenkomsten opgesteld.

Juridische toetsing

Bij het begeleiden van complexe inkoopprojecten hoort uiteraard ook een juridische toetsing. Door mijn nauwe samenwerking met KW Legal wordt u daarin volledig ontzorgd. U kunt er op vertrouwen dat de door mij opgestelde adviezen, aanbestedingsdocumenten en overige documenten zijn getoetst aan, en tot stand komen met inachtneming van, de laatste stand van zaken op juridisch vlak.

Presentaties

Als ervaren inkoopspecialist, ben ik ook altijd bereid om bij u op locatie een presentatie te verzorgen. Bijvoorbeeld op het gebied van inkoop- en aanbesteding in het algemeen, of specifiek op het gebied van wet- en regelgeving. In dat laatste geval zal mr. Kees van de Water (eigenaar van KW Legal) mij doorgaans vergezellen.

Kompas
contact Ralph Rheiter
telefoon +31 6 24 99 58 78
adres Librije 49
5961 VG Horst
kvk 55408842